top of page

Work in Progress

Stoppa Utvisningen, Stockholms Konstnärliga Högskola, Regi: Babak Parham (kortfilm) / ej utgiven
Järnridån, Stockholms Konstnärliga Högskola, Regi: Alexandra Dahlström (kortfilm) / ej utgiven
Den Musikaliska Spindeln, Regi: Henry More Selder (kortfilm) / ej utgiven

 

A SELECTION OF MY WORK

S H O R T   F I L M S

A. LINDER - EDITOR AND SCREENWRITER

A. LINDER - EDITOR AND SCRIPT SUPERVISOR

C O M M E R C I A L S